GDPR

ANNETTE PHILIP DESIGN AB – dataskyddsförordning

Sedan den 25:e maj 2018 gäller den nya dataskyddsförordningen (GDPR) som lag i alla EU länder. Lagen har skapats med syfte att förbättra skyddet vid behandling av personuppgifter.

Här på Annette Philip Design AB är våra kunders personliga integritet en viktig del i vår verksamhet. Här nedan i vår integritetspolicy förklarar vi hur, varför och när vi samlar in dina personuppgifter samt på vilken laglig grund. Vi påvisar också hur länge dina personuppgifter finns kvar samt upplyser dig om dina rättigheter.


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

 1. Vad är en personuppgift? 
 2. Vad är behandling av personuppgift? 
 3. Hur samlar vi in dina personuppgifter?
 4. Hur behandlar vi dina personuppgifter?
 5. Varför behandlar vi dina personuppgifter och på vilken rättslig grund?
 6. Hur länge sparar vi dina personuppgifter? 
 7. Vilka personuppgifter lagras i samband med köp? 
 8. Dina rättigheter 
 9. Hur kan du utöva dina rättigheter? 
 10. Ansvarig för insamlade personuppgifter 
 11. Integritetspolicy uppdaterad senast Vad är en personuppgift?

En personuppgift är information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person. Exempel på sådan information är personnummer, namn, adress, IP-adress, bild m.m.

Vad är behandling av personuppgift?
Behandling av en personuppgift innebär att en åtgärd utförs exempelvis genom att man registrerar, lagrar, bearbetar och raderar personuppgiften.

Hur samlar vi in dina personuppgifter?
När du som kund lägger en beställning eller registrerar dig för nyhetsbrev (du som kund tackar aktivt ja till nyhetsbrev) på mässor eller via vår hemsida www.annettephilipdesign.com ger du oss tillåtelse att behandla och lagra dina personuppgifter.

Hur behandlar vi dina personuppgifter på laglig rätt?
Behandling av personuppgifter sker med syftet att hantera en beställning eller för att kunna ge dig aktuell information kring våra varor. För att hantera en beställning används personuppgifterna för betalning via Braintree, leverans (även genom spårning och avisering av paket av DHL och PostNord) och hantering av eventuell reklamation och retur. Har du som kund aktivt tackat ja till att få nyhetsbrev i samband med köpet, används de lämnade personuppgifterna i form av bl.a. din mejlladress för marknadsföring från Annette Philip Design.

Varför behandlar vi dina personuppgifter och på vilken rättslig grund?
När du som kund gör en beställning önskar vi på Annette Philip Design dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra åtaganden av köpeavtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan inte vi på Annette Philip Design inte fullgöra vårt åtagande och behöver då neka köpet.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Dina personuppgifter sparas i 7-10 år efter senast genomfört köp med rättslig grund att det är bokföringsunderlag och skall enligt bokföringslagen sparas i minst 7-10 år. Genomförda beställningar raderas efter 1 år i webbutiken WooCommerce.

Vilka personuppgifter lagras i samband med köp?

Förnamn
Efternamn
Adress
Postnummer
Epost
Telefonnummer
Betalningsmetod
Personnummer
Om nyhetsbrev önskas
Våra ev. anteckningar kring din order
Kundens kommentar
Om kunden har registrerat konto: kundnummer, kundtyp, användarnamn och lösenord IP adress
Beställningshistorik
Köpinformation (vilka varor du som kund har valt att köpa)

Dina rättigheter
Vid begäran har du rätt till tillgång av de personuppgifter Annette Philip Design AB har om dig. Vid begäran vänligen kontakta oss på info@annettephilipdesign.com och så skickas informationen till dig via mejl eller brev. Självklart har du rätt att få felaktiga, ofullständiga eller missvisande uppgifter rättade. Om detta önskas, vänligen kontakta oss på
info@annettephilipdesign.com

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade.
Undantagsfall för radering av personuppgifter gäller vid pågående kundstjänstärende, pågående eller slutförd beställning de senaste 7 åren för att vi på Annette Philip Design med laglig rätt skall kunna fullgöra vårt åtagande av köpet.

Hur kan du utöva dina rättigheter?

Hör av dig till oss via mejl på info@annettephilipdesign.com där vi gärna svarar på dina frågor och önskemål kring dina personuppgifter här hos oss.

Du har rätt att framföra klagan hos en tillsynsmyndighet om du anser att Annette Philip Design AB behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.

Ansvarig för personuppgifter som samlas in:
Annette Philip, info@annettephilipdesign.com

Annette Philip Design AB, 
Organisationsnummer 556652-5837
Prinsbacken 4
780 67 Sälen
SVERIGE
info@annettephilipdesign.com

Denna integritetspolicy uppdaterades senast 
2021-05-10 Senaste versionen finns alltid tillgänglig på Annette Philip Design ABs hemsida www.annettephilipdesign.com.